Συμμετοχή της εταιρείας μας στην έκθεση HORECA 2016 στις 10-13 Φεβρουαρίου 2017.

Πρόκειται για την τη μεγάλη, καινοτόμο έκθεση εξοπλισμού που οδηγεί τις εξελίξεις στον Ξενοδοχειακό κλάδο..